Ook op het water kan men niet doen en laten wat men wil. Onnodige golfslag kost €230, – en ook bij snelheidsovertredingen is men al snel vanaf €90,- kwijt. Wat is de reden voor deze hoge boetes? Als gevolg van de te hoge snelheid en de golfslag

die daaruit voortkomt worden de oevers beschadigd en ook de nesten van watervogels vernietigd. Het herstel van de oevers kost jaarlijks miljoenen euro’s en de watervogels worden uit hun broedgebieden verjaagd. Dit hoeft niet te gebeuren want verantwoordelijke vrijetijds-schippers zijn ook natuurbeschermers.