Het Friese Merenproject nadert eind dit jaar zijn voltooing. In de afgelopen 15 jaar werd in het kader van dit duurzame project veel bereikt. Zo werden vele waterwegen uitgebreid en uitgebaggerd, bruggen werden verhoogd of zelfs nieuw gebouwd.

De markantste bouwwerken zijn toch wel de 5 nieuwe aquaducten, die nu voorzien in de scheiding van water- en wegverkeer. Twee van deze “waterbruggen” zorgen er in Sneek voor dat het doorgaand verkeer de watersportstad niet langer hindert. Bij Hommerts staan geen files meer dankzij het Jeltesloot-Aquaduct, het dorpje Woudsend wordt eveneens ontlast en bij de Galamadammen hoeven schippers en automobilisten niet meer te wachten. Ook aan land heeft het Friese Merenproject voor talrijke voorzieningen gezorgd, er zijn onder andere fietspaden en sanitaire voorzieningen aangelegd.