Het Friese Merenproject is een investeringsprogramma van miljoenen euro’s in de toeristische infrastructuur in de provincie Friesland. Het project wordt hoofdzakelijk gedragen door de EU, alsmede door de provincie Friesland.

In meer dan 10 jaar zijn aquaducten gebouwd, nieuwe waterwegen aangelegd, bestaande routes uitgebaggerd, talrijke bruggen verhoogd en nieuwe sluisen gebouwd. Ook aan de wal is flink geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in fietspaden en sanitaire voorzieningen. Onlangs is één van de laatste grote bouwwerken in het kader van het Friese Merenproject – de nieuwe sluis van Stavoren – door Koning Willem-Alexander geopend. Bij de tweede sluis werd ook in hoge mate rekening gehouden met milieu-aspecten. Wie het bouwwerk bekijkt, zal veel natuur kunnen ontdekken. De nieuwe sluis maakt Friesland nog toegankelijker en verkort vooral in het hoogseizoen de wachttijden naar en van het IJsselmeer aanzienlijk.