In de afgelopen jaren werden er in het kader van het Friese Meren Projekt, een economisch stimuleringsprogramma met subsidiegeld van de EU, niet alleen aquaducten gebouwd en de waterwegen-infrastructuur verbeterd, maar ook wandel – en fietspaden aangelegd.
Op talrijke plaatsen ontstonden ook voorzieningen om gemakkelijk van boord aan land te kunnen gaan. Deze niet zelden in de vrije natuur gelegen aanlegplaatsen zijn aangesloten op het wandel – en fietspaden netwerk.
Aan land gaan is voor iedereen de moeite waard, maar fauna en flora zijn vooral voor stadsmensen die ver van de natuur verwijderd zijn en de drukte van de stad moe zijn een uitzonderlijke belevenis.

Daarom kom van boord en duik in het wonder der natuur!