Schoon ervaren in Friesland

Yachtcharter Wetterwille,
voorloper op schoner varen

Yachtcharter Wetterwille heeft opnieuw een primeur in vaarland. Was ons bedrijf al de eerste motorbootverhuurder van Nederland die een bestaand schip met dieselvoortstuwing ombouwde naar een hybride voortstuwing (elektrisch varen), nu is Yachtcharter Wetterwille de eerste motorbootverhuurder van Nederland die gebruik maakt van de schoonste en duurzaamste diesel die op dit moment beschikbaar is: Blauwe Diesel

Diesel is een milieubelastende brandstof, het veroorzaakt als vloeistof bij morsing blijvende schade aan oppervlaktewater en milieu. De uitlaatgassen van vaar- en voertuigen bestaan onder meer uit roet, fijnstof, stikstof en koolstofdioxide. Deze stoff en zijn niet alleen slecht voor de gezondheid, ook zijn ze slecht voor het milieu. Koolstofdioxide of CO2 wordt als grootste boosdoener genoemd van het broeikaseffect ofwel de opwarming van de aarde.

Oog voor de natuur, nu en in de
toekomst

Yachtcharter Wetterwille vindt het belangrijk dat iedereen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst mag genieten van het natuurschoon dat Friesland rijk is. Daar draagt ons bedrijf dan ook graag haar steentje aan bij. Huurt u vanaf nu een boot bij Yachtcharter Wetterwille dan vaart u op de nieuwste, duurzame diesel die beschikbaar is, namelijk Blauwe Diesel

Blauwe Diesel

Blauwe Diesel is een hoogwaardige synthetische dieselbrandstof die biologisch afbreekbaar is én uit een hernieuwbare energiebron komt. Het wordt gewonnen uit plantaardige afvaloliën en vetten uit de voedselindustrie. Het is emissie arm (uitstoot) en levert 80% CO2 reductie onder certificaat.
Blauwe Diesel wordt geproduceerd en geleverd onder het ISCC duurzaamheidscertificaat. Dit houdt in dat bij de productie van Blauwe Diesel enkel gebruik wordt gemaakt van herwinbare grondstoffen die komen uit
landen waar:

  1. op sociaal gebied: gelijke rechten gelden voor mannen en vrouwen en geen kinderarbeid wordt uitgevoerd.
  2. op maatschappelijk gebied: de productie geen voedselverdringing en prijsopdrijvend effect veroorzaakt.
  3. op gebied van natuur en milieu: er voor de productie geen schade wordt toegebracht aan natuur en milieu.

Het voordeel voor u

Naast alle bovenstaande voordelen is er ook nog een groot belangrijk voordeel voor u. Dit voordeel draagt bij aan uw vaarbeleving. Blauwe Diesel is namelijk geurloos. De charme van de soms aanwezige typische “scheepsgeur” kan dus niet meer als gevolg van diesel zijn.

Voor meer informatie over Blauwe Diesel kijkt u op de site van Future Fuels