Door en rond het natuurgebied Princehof en De Alde Feanen - 54 km

Deze route is geschikt voor beginners en voor elk motorjacht.

Terherne, Irnsum, Grou, Wergea, Warten, Earnewald, Akkrum, Terherne.

Het 2500 hectare grote natuurgebied van Princehof en de Alde Feanen, een Nationaal Park, behoort tot de meest bijzonder natuurlijke laagveengebieden van West-Europa.

In dit onder beheer van It Fryske Gea staande natuurgebied voeren niet de mensen, maar de planten en dieren de boventoon. Wel zijn op deze laaggelegen veengronden met ruim 400 plantensoorten en ruim 100 soorten broedvogels, de sporen van menselijk ingrijpen, ten gevolge van bijna twee eeuwen brandstofwinning en landbouw, tot op de dag van vandaag zichtbaar gebleven. U kunt dit zien aan de zogenaamde ribben en petgaten en blauwgraslanden. Rondom dit fantastische natuurgebied liggen karakteristieke Friese dorpen waar u, als u Mid-Friesland wilt leren kennen, geweest moet zijn.

Op het Pikmar bij Grou vaart u via de Tynje de Peanster Ie op, welke overgaat om de Sitebuorster Ie. Vervolgens gaat u via de Kromme Ie en het Grytmansrak naar de beweegbare brug over de Headamsleat.

– Max doorvaarthoogte hoofdroute onbeperkt
– Max. diepgang hoofdroute 1.50 m
– Lengte hoofdroute ongeveer 22 km

Variant 1

Vanaf de Peanster Ie kunt u ook stuurboord uit via de Janssleat, de Modderige Bol en Goengahuster Sleat richting Kromme Ie en het Grytmansrak varen. Aan het begin en aan het eind van deze alternatieve route bevindt zich een keersluis met een max.breedte van 5 m. De max. diepgang bedraagt 1.4 m. Via de Headamsleat komt u op de Krusdobbe Gaat u hier rechtdoor dan bereikt u via de Fokkesleat het dorpje Earnewald.

Variant 2

Wilt u de beweegbare brug over de Headamsleat vermijden dan moet u via de Sitebuorster Ie de Greft opvaren. Halverwege de Greft gaat u stuurboord uit de Geau op. Dit water komt uit op de Bleipet. Als u deze vaarroute blijft volgen, komt u op de Krusdobbe terecht.

Variant 3

Wanneer u op de Krusdobbe bakboord uit gaat kunt u via verschillende fraaie routes door de natuur van de Princehof Earnewald bereiken. U kunt bijvoorbeeld  via de Raamsleat of het Djippe Gat en de Hansmar naar de Folkertssleat varen waarna u via de Ulekrite uitkomt in Earnewald. Max. diepgang 1.2 m./max breedte 5 m.

Na uw bezoek aan Earnewald vaart u terug richting Hotel-Restaurant Princenhof, om vervolgens via het Sigersdjip, dat overloopt in de Lange Sleat, de Kruswetters te bereiken. Als alternatief voor deze korte route kunt u ook door het natuurgebied van de Alde Feanen varen. Vanaf de Kruswetters kunt u via het Prinses Margrietkanaal en de Biggemar terugvaren naar Grou. Op het kruispunt van het Prinses Margrietkanaal en de Trijhustersleat, bevindt zich Restaurant Trijejus met een fraai terras aan het water.

Variant 4

Vanaf de Kruswetters vervolgt u het Prinses Margrietkanaal richting Grou. Halverwege vaart u bakboord uit de Greft in, welke uitkomt op de Sitebuorste Ie. Via de Peanster Ie, de Tynje en de Pikmar komt u weer uit in Grou. Max. diepgang 1.70.

Kaart in: Google Maps

Alde-Feanen
AldeFeanen (2)
Alde-Feanen (2)
boot-huren
Alde-Feanen (8)
Alde-Feanen (9)
Scan de code
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw