Middelseeroute Friesland - 130 km - 1 week

Geschikt voor beginners. Motorjachten tot 2,50m doorvaarthoogte.

Terherne, Sneek, Boazum, Easterlittens, Winsum, Wjelsryp, Franeker, Ried, Berlikum, Menaldum, Leeuwarden, Wommels, Bolsward, IJlst, Sneek, Terherne.

De historische Middelseeroute, onderdeel van de Elfstedentocht, was lang geleden al een belangrijke vaarverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Nu is het voor motorboten en zeilboten met een goed strijkbare mast een goed alternatief voor het drukke Prinses Margrietkanaal.

Sneek

Vanuit Leeuwarden, Franeker of Bolsward vaart u zonder omweg naar watersportcentrum Sneek. De route is toegankelijk voor boten met een maximale vaarhoogte van 2,46 meter. Via de Dompschutsluis vaart u zó het gezellige Sneek in. De vele aanlegvoorzieningen en mooie kades maken het gemakkelijk om de stad in te lopen, naar leuke winkeltjes en gezellige terrassen!

Aanleggen bij eeuwenoude dorpen

De Middelseeroute dankt haar naam aan haar ligging in het gebied van de vroegere Middelzee. Kenmerkend zijn de terpen, waarmee de bewoners al duizenden jaren geleden ‘het hoofd boven water hielden’. Terpdorpen als Boazum, Easterwierrum, Iens en Raerd herinneren aan die tijd. De dorpen langs de Middelseerûte zijn goed bereikbaar door de vele aanlegvoorzieningen, onder meer langs De Swette, Boazumer Feart en Frjentsjerter Feart.

De boot af en Friesland ontdekken!

In het gebied van de Middelseeroute met z’n prachtige vergezichten stelt u met het fietsroutenetwerk uw eigen fietsroute vast. Over de slingerende Slachtedijk, of langs historische staten en stinsen. Poëzieliefhebbers halen fietsend hun hart op langs het Fryske Ferse Paad en proeven de sfeer in mooie dorpen als Mantgum, Wommels en Jorwert. Historische stadswandelingen laten de geschiedenis van Leeuwarden en Sneek herleven. Wandelen in de natuur is een belevenis over de Slachtedijk of de oude trek- en jaagpaden langs De Swette.

Tips voor onderweg!

Het weidse landschap met talloze terpen wordt hier en daar onderbroken door kronkelende dijken. Monumentale, trotse boerderijen lijken de voorbijvarende boten in de gaten te houden. Pittoreske dorpen en historische stadjes wenken de schippers. De Middelseeroute voert door een bijzonder gebied.

Het Middelseeroutegebied is weids en waterrijk. De oevers zijn vaak met ruisend riet omzoomd en het uitzicht is afwisselend. En is het een dag minder goed weer? Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het museum De Striid Tsjin It Wetter in Wommels en het Fries museum in Leeuwarden zijn absolute aanraders. Dit historische gebied is verder vele monumenten rijk. Wie een beetje mystiek niet schuwt, neemt een kijkje bij de beroemde mummies van Wiuwert, de luchtspiegeling van de Unia State of de fresco van de baardloze Christus in de kerk van Boazum.

Zijtak

Vanaf Sneek met zijn karakteristieke waterpoort voert de route naar het noorden, langs Scharnegoutum. De op een terp gebouwde kerk torent boven alles uit. Verderop voert een zijtak van de Swette naar Boazum, een van de oudste dorpen van Fryslân. Wie de zijtak volgt, vaart op Easterlittens aan, een ‘village of tradition’. Aan het dorpsplein staat ‘It Pealtsje fan Easterlittens’, dat herinnert aan een sprookje over een fortuinlijke schoenmaker.

Dorpen en terpen

Verder varend doemen langs De Swette nog meer eeuwenoude dorpjes op. Dearsum, met haar waterherberg het ‘Dearsumer Húske’ uit 1787, en Easterwierrum. De toren op een terp, even buiten het dorp, is een restant van de afgebroken kerk. Easterwierrum is bekend van het jaarlijkse Berne-Iepenloftspul, waarbij schoolkinderen in de openlucht een musical of toneelstuk opvoeren. Wat verder van het water liggen Jorwert, waar Geert Mak zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jorwert’ schreef en Mantgum, waar neoclassicistische villa’s met hun fraaie tuinen een welvarend verleden verraden. Vlakbij Mantgum ligt de buurtschap Skillaerd, waar de kerktoren één van de oudste bewaard gebleven renaissance bouwwerken van Fryslân is . Voorbij de twee spinnenkopmolens eindigt de route wanneer de Swette in het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden uitkomt.

Downloads: Kaart Middelseeroute
Bekijk: Kaart Middelseeroute in Google Maps 

Franeker
middelseeroute
middelseeroute
middelseeroute
middelseeroute
middelseeroute
middelseeroute
Scan de code
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw