Talrijke watersporters hebben zich erover verbaasd, dat ze voor een brug lagen te wachten die niet open ging. Waarom? Het antwoord is heel eenvoudig, het bedieningspersoneel houdt pauze.

Dit gebeurt 2 maal per dag, namelijk tussen 12u en 13u en tussen 16.15u en 17.15u. Hier is nu voor groot deel een einde aan gekomen, een groot gedeelte van de bruggen en sluizen in Friesland worden nu continu bediend. Ook op zon- en feestdagen! De nieuwe continu bediening is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de provincie, gemeentes en verschillende watersport bedrijven. De gemeentes die nu nog niet mee doen, verwachten dit nog tijdens het vaarseizoen wel te kunnen aanbieden. De brug- en sluiswachters zijn zelf positief over het nieuwe dienstrooster. De nieuwe bedieningstijden vindt u onder  www.fryslan.nl/bedieningstijden . Deze informatie en andere belangrijke nautische meldingen vindt u ook in de Watersport App www.fryslan.nl/watersport